Privacyverklaring

Privacyverklaring Tata Mirando

1. Verantwoordelijke

Tata Mirando
06-22180764
info@tatamirando.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Tata Mirando verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

3. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

4. Bewaartermijnen

Tata Mirando bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn in verband met de Belastingdienst)
 • Contactgegevens voor marketingdoeleinden: zolang als u ingeschreven blijft voor onze nieuwsbrief

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Tata Mirando verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tata Mirando blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Tata Mirando gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tata Mirando gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tata Mirando en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tatamirando.nl

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tata Mirando neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tatamirando.nl.

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Voor vragen over deze privacyverklaring en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

06-22180764
info@tatamirando.nl

Datum laatste wijziging: 10-6-2024

Scroll naar boven